Ζωή Βασιλείου Senior Financial Analyst, Ionian Capital

Η κα Βασιλείου διαθέτει εμπειρία άνω των 18 ετών στην ανάλυση και αποτίμηση εταιριών οι οποίες προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων στην Ελλάδα. Σήμερα εργάζεται στην εταιρία IONIAN CAPITAL ως Senior Financial Analyst και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΕ. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως αναλύτρια και επικεφαλής τμημάτων ανάλυσης σε διάφορες χρηματιστηριακές εταιρίες, ενώ υπήρξε μέλος της επενδυτικής επιτροπής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου των Ασφαλιστικών Οργανισμών την περίοδο 2010 – 2012.

Την περίοδο 2009 – 2011 εργάστηκε ως ειδική σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στους τομείς ευθύνης της στο Υπουργείο Οικονομίας υπάγονταν ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και κλάδων της ελληνικής οικονομίας και ο συντονισμός της ομάδας έργου για την αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Νόμου. Στο Υπουργείο Εργασίας ασχολήθηκε με την αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων, καθώς και με το σχεδιασμό άλλων κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Χαρτοφυλακίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.