Μαρία Νομικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Βρετανικό Συμβούλιο

Η Μαρία Νομικού σπούδασε Θεατρικές Σπουδές στο ΕΚΠΑ. Ως μέλος της Δεξαμενής των Εκπαιδευτών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας συνεργάστηκε με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη στο Κόσοβο, τα Υπουργεία Παιδείας 3 χωρών, πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε εθνικό και Eυρωπαϊκό επίπεδο κα. Έχει επιμεληθεί 5 εκδόσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου στον τομέα της κατάρτισης νέων και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Εργάζεται στο Βρετάνικο Συμβούλιο ως Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κοινωνίας.