Απόστολος Μαγγηριάδης Δημοσιογράφος/ Συντονιστής Ενότητας ΙΙΙ

Ο δημοσιογράφος Απόστολος Μαγγηριάδης συντονίζει την 3η Ενότητα των ομιλιών, η οποία έχει δύο σκέλη: Στο πρώτο (16:30 -16:55) ο κάθε ομιλητής προχωρά σε μια σύντομη παρουσίαση, ενώ στο δεύτερο (17:05 – 17:55) όλοι μαζί -ομιλητές και συντονιστής- δημιουργούν ένα ενδιαφέρον πάνελ με αντικείμενο συζήτησης το scaling up.

Ενότητα ΙII:
Μιλώντας για την Επιχειρηματικότητα