Ευάγγελος Αθανασόπουλος

Ο Δρ. Ευάγγελος Αθανασόπουλος έχει διατελέσει καθηγητής με αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αμερική και στην Ελλάδα καθώς και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα μάθηματά του έχουν σαν γνωστικό αντικείμενο την Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα. Ο Δρ. Αθανασόπουλος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Boston University School of Education με αντικείμενο την Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Educational Media and Technology). Η διδακτορική του διατριβή εστιάζεται στην εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνολογιών και πολυμέσων στην διδαχή του μαθήματος της ιστορίας.