Ευαγγελία Γκρίμπα

Η Ευαγγελία Γκρίμπα γεννήθηκε στην Αθήνα. Αριστούχος του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α) (κατεύθυνση: Δημόσιες Σχέσεις), ολοκλήρωσε τη φοίτησή της σε τρία αντί τέσσερα έτη, για λόγους αριστείας. Με υποτροφία του Ιδρύματος «Α.Σ. Ωνάσης» και άλλων φορέων, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με Νέες Τεχνολογίες (Ο.Π.Α), Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας), Παιδαγωγικής Κατάρτισης & Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Μιλά άπταιστα τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά).

Από το 2004 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), έχοντας διατελέσει, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη έργου σε Επιχειρησιακά Προγράμματα, μέλος Ομάδων Εργασίας/Διοικητικών Συμβουλίων σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, εκπροσωπώντας τις θέσεις της Υπηρεσίας της στο εξωτερικό και ως σύνδεσμος ξένων Υπουργών, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες τους, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014). Τους τελευταίους μήνες απασχολείται στη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Στον ελεύθερό της χρόνο: διαβάζει λογοτεχνία, ασχολείται ερασιτεχνικά με τη δημιουργική γραφή, ταξιδεύει και παρακολουθεί σεμινάρια αυτο-ανάπτυξης.
Ε-mail επικοινωνίας: egkrimpa@yahoo.com