Μαρία Θεοχάρη

Η Μαρία Θεοχάρη είναι Διπλ. Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία και στην Ελλάδα με MSc in Food Process Engineering, με διάκριση από το University οf Reading, UK (με υποτροφία Ιδρύματος Ωνάση) και Professional MBA (με υποτροφία Alba Graduate Business School). Έχει γνώση τεσσάρων ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά).

Με επαγγελματική εμπειρία στον Ιδιωτικό (ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων και στην πολυεθνική Colgate Palmolive Hellas) και στο Δημόσιο τομέα (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Βιομηχανικών Επενδύσεων, Τμήμα Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων Αναπτυξιακού Νόμου), η Μαρία είναι σήμερα Προϊσταμένη Τμήματος Δ/νσης Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της Γ.Γ.B. Συμμετέχει επίσης σε Επιτροπές εσωτερικού/ εξωτερικού.